Jesteś po udarze mózgu i po zakończonej rehabilitacji nie wiesz - co masz robić dalej?

Zabiegi rehabilitacji ruchowej u fizjoterapeuty przestały skutkować?

Nasila się spastyczność lub niedowład kończyn?

Doskwiera Ci ból, a środki przeciwbólowe nie pomagają?

Masz niestabilne ciśnienie tętnicze, zawroty głowy, szum w uszach?

Terapia afazji nie daje pożądanych efektów?

 

Przyjdź do lekarza specjalisty - spróbujemy razem rozwiązać Twój problem.

 

W terapii poudarowej stosujemy nowe podejście - próbujemy uaktywnić regenerację uszkodzonych struktur mózgu. Stosujemy metody skierowane na pobudzenie funkcji komórek  - kranioakupunkturę, akupunkturę, mikroaurikulopunkturę, farmakopunkturę, laseroterapię, krioterapię. Podstawą zabiegów jest kranioakupunktura, która najskuteczniej przyspiesza procesy naprawcze ośrodkowego układu nerwowego.

 

 

 

Kranioakupunktura (akupunktura głowy) - leczenie chorych po udarze mózgu

 

Pierwsze wzmianki o kraniopunkturze na początku lat 70-tych ubiegłego wieku zostały opublikowane przez chińskich lekarzy Shunfa Jiao, Fang Yunpeng i  Sonyan Tang. W wyniku  badań naukowych ustalono skuteczność kranioakupunktury w leczeniu chorych po udarze mózgu (przyspieszenie regeneracji uszkodzonych komórek), chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a także w celu łagodzenia bólu. Co roku badania wykazują coraz szersze wskazania dla stosowania akupunktury głowy (więcej).
 

 

Czym się różni kranioakupunktura od akupunktury?


Podczas zabiegów kranioakupunktury nakłuwa się strefy szerokości do 1,5 cm i długości od 2 do 8 cm, podczas akupunktury – punkty.
 
 

Co znaczy kranioakupunktura i kraniopunktura?


Kranioakupunktura – to nakłuwanie głowy igłami akupunkturowymi. Do zabiegów kraniopunktury stosuje się inne bodźce – elektropunkturę, laseropunkturę, fale millimetrowe, akupresurę.
 
 

Czy kranioakupunktura i akupunktura jest bezpieczna?


Do zabiegów akupunktury stosujemy najwyższej jakości igły jednorazowego użytku. Jest to gwarancją, że każdy zabieg akupunktury jest bezpieczny i bezbolesny.

 

Strefy kraniopunktury

 
Topografia stref kraniopunktury odzwierciedla ich rzutowanie na korze mózgowej. Na przykład, strefy motoryczne i czuciowe odpowiadają motorycznym i czuciowym obszarom kory mózgowej (więcej). Właśnie te punkty najczęściej się nakłuwa podczas zabiegów u chorych po udarze mózgu.
 

             

               Jakie dolegliwości po udarze leczy kranioakupunktura?

 
 

 1. Niedowład kończyn oznacza osłabienie siły mięśniowej kończyn. Związane jest to z uszkodzeniem układu nerwowego w obszarze drogi ruchowej. Jeżeli uszkodzeniu ulega ośrodkowy układ nerwowy (mózg, rdzeń kręgowy)(więcej), mamy do czynienia z niedowładem spastycznym. W razie uszkodzenia układu obwodowego (nerwy peryferyjne) występuje niedowład wiotki. Na podstawie zakresu niedowładu i zaburzeń czucia można ustalić  dokładnie miejsce uszkodzenia

 2. Spastyczność - wzmożone napięcie mięśniowe jest jednym z wielu objawów uszkodzenia ośrodkowego neuronu drogi ruchowej. Kranioakupunktura jest skuteczną metodą leczenia spastyczności. Komplikacje spastyczności to: bolesne spazmy mięśniowe; brak funkcji kończyny (spastyczna stopa opadająca, przykurcz palców ręki); przykurcze mięśni i stawów; ból; niestabilność postawy (Zabieg kranioakupunktury)
 3. Ból ośrodkowy pojawia się wtórnie  na skutek uszkodzenia wzgórza, kory czuciowej, dróg rdzeniowo-wzgórzowych. Po udarze ból ośrodkowy pojawia się w kończynach, barkach (zespół bolesnego barku), plecach, twarzy. Zazwyczaj ból pojawia się natychmiast, ale u około 40 % chorych rozwija się on w okresie 1-2 miesięcy.
 4. Zaburzenia mowy - afazja. Afazja to zaburzenie komunikacji (mowy) które wpływa na rozumienie i korzystanie z języka mówionego. Afazja może prowadzić do frustracji, depresji, złości i co najgorsze– społecznej izolacji!
  Główne objawy afazji :
  -problemy ze zrozumieniem pomimo poprawnego słuchu;
  -problemy z czytaniem słów i zdań pomimo poprawnego wzroku;
  -trudności z zamianą myśli w słowa;
  -mówienie jednego słowa w momencie myślenia o innym;
  -zacinanie się na jednym słowie lub zdaniu.
 
 

Rehabilitacja po udarze mózgu

 
 
 
Rehabilitacja – usprawnianie  natychmiast po uzyskaniu stabilizacji stanu ogólnego pacjenta w celu przeciwdziałania możliwym powikłaniom oraz wtórnym następstwom udaru i unieruchomienia; równolegle z działaniami fizjoterapeutycznymi prowadzona jest terapia neuropsychologiczna
 
 

 

Częstotliwość udaru mózgu w Polsce – 1 udar co 8 minut!
W Polsce co roku na udar mózgu zapada 50-70 tys. osób.
Każdego roku na udar mózgu umiera więcej niż 30 tys. Polaków.
50% chorych po udarze wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego.
Koszty leczenia chorych po udarze – 675 mln złotych rocznie.

 

Objawy udaru mózgu
 
Niedowład, porażenie mięśni twarzy, ręki, nogi, zwykle po jednej stronie ciała; trudności w zrozumieniu słów i wypowiadaniu się; upośledzenie widzenia w jednym lub obu oczach; zaburzenia chodzenia z utratą równowagi i zawrotami głowy; silny ból głowy bez znanej przyczyny; zaburzenia świadomości aż do jej utraty. Objawy udaru – zależą od lokalizacji ogniska udarowego (więcej).

 

Przyczyny udaru
 
Niedokrwienie mózgu. 80 proc. to tzw. udary niedokrwienne, spowodowane niedrożnością naczyń mózgowych. Może ona być wywołana skrzepem zatykającym naczynia, zmianami miażdżycowymi
lub stanami zapalnymi. Inne przyczyny udaru mózgu to wylew krwi do mózgu: krwawienie z naczyń mózgowia, śródmózgowia i krwotoki podoponowe związane np. z urazem głowy, pęknięciem tętniaka czy wysokim ciśnieniem krwi (więcej).

 

Przebieg choroby
 
Objawy udaru mózgu pojawiają się nagle i z czasem się pogłębiają. W przypadku szybkiej terapii, a następnie rehabilitacji ruchowej pacjent ma szansę powrotu do normalnego życia. Ważny jest zwłaszcza pierwszy miesiąc. Gdy raz już wystąpił udar mózgu, zwłaszcza niedokrwienny, ryzyko pojawienia się kolejnego rośnie (więcej).

         

          Program rehabilitacji neurologicznej po udarze

          mózgu w  gabinecie Słovit

 
 
 
 
Proces rehabilitacyjny powinien być nastawiony na odzyskanie utraconych funkcji. W początkowej fazie procesu usprawniania należy zwrócić szczególną uwagę na przywrócenie funkcji ruchowych objętych niedowładem lub porażeniem części ciała (Ćwiczenia rehabilitacyjne).
Rehabilitacja często jest długotrwała i nie zawsze prowadzi do pełnego przywrócenia utraconych funkcji.
Stosujemy indywidualne, kompleksowe programy rehabilitacyjne - proces rehabilitacji  wymaga udziału specjalistów wielu dyscyplin: neurologii, fizjoterapii, neuropsychologii, logopedii.
Posiadamy doświadczonych specjalistów jak również specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, by jak najlepiej zająć się pacjentem. Dla pacjentów wymagających dużo cykli rehabilitacyjnych proponujemy bardzo korzystne upusty cenowe w korzystaniu z naszych usług.
 
 
 

Kranioakupunktura

 
Po udarze mózgu wykonuje się serię 10-20 zabiegów nakłuwając 1-2 razy w tygodniu. Kraniopunktura przyspiesza regeneracje uszkodzonych komórek mózgu.  Po poprawnie wykonanym zabiegu pacjent zazwyczaj odczuwa w chorych kończynach przyjemne mrowienie i ciepło (Refleksje pacjentów).
 
 

Akupunktura

 
Większość  badań naukowych dowodzi, że akupunktura może służyć jako alternatywne bądź uzupełniające narzędzia w leczeniu bólu. Potencjalne korzyści akupresury i akupunktury to między innymi lepsza jakość snu, lepsze samopoczucie, a także redukcja ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych (więcej).
 
 

Toksyna botulinowa

 
Po udarze ze spastycznością nadgarstka i dłoni oraz ze spastycznośią kończyn dolnych z dynamiczną deformacją stopy końsko-szpotawej - iniekcje toksyny botulinowej - co 4-6 mies (więcej).
 
 

Laseroterapia

 
Główne cele laseroterapii stanowią przyspieszanie i nasilanie zjawisk fizjologicznych i tkankowych oraz pobudzenie komórkowych procesów naprawczych. Laseroterapia powoduje efekty w postaci nasilenia namnażania komórek,  wzrostu unaczynienia tkanek i wzmożenia fagocytozy, ma działanie przeciwbolowe i przeciwzapalne (więcej).
 
 

Terapia logopedyczna

 
Podstawowym celem rehabilitacji dla chorego po udarze mózgu jest możliwość utrzymywania kontaktu społecznego.  W ramach terapii mowy zajmujemy się pacjentami z afazją, dyzartrią, dyspraksją i dysfonią doświadczającymi trudności m. in. z odpamiętywaniem słów lub ich artykułowaniem, konstruowaniem zdań, rozumieniem mowy, pisaniem, czytaniem czy liczeniem.
 
 

 
 
 
 

Dr n. med. Andrzej Kondratiuk

 
 
 
Rejestracja telefoniczna - (+48) 514-056-424
 
 
 
 
 
 
 
Informacje